Tidtagningsystem

MYLAPS introducerar världens första tidtagningssystem som ger möjlighet att mäta och publicera fler tävlingsuppgifter än bara varvtider: X2 systemet.

X2 - Nästa generations tidtagningssystem

Det nya X2-systemet från MyLaps är på sin andra generation och nu samlar systemet in data som inte bara går att använda för tidtagning.

 

Just nu finns det system för följande motorsporter!

 

  

Priser

X2 Server & Dekoder med kablage för 1 tidslinje - Begär offert
X2 Dekoder för extra tidslinje - Begär offert

X2 Orbits 5 (Basic) - Gratis vid köp av X2 Server och dekoder
X2 Orbits 5 (Standard) - Begär offert
X2 Orbits 5 (Advanced) - Begär offert

Uppdatera er gamla dekoder och Orbit till X2 System fråga efter offert.

Begär alltid offert för tidtagningssystem. 

Intresserad skicka mail till info@nghtrading.se eller ring 0708 43 43 68

Systemkomponenter


X2 Server

X2 Dekoder

Orbits5

X2 Servern är hjärtat och har hand om all kommunikation. Dekodern samlar data från loopen
vid tidslinjen som i sin tur får signal från transpondern.
Mjukvara, som hanterar all resultathantering.